Privacy

We hebben alle persoonlijke gegevens zo beperkt mogelijk weergegeven. We beperken ons tot geboortedata, (eventuele) huwelijksdata en overlijdensdata. Mocht u ondanks deze summiere gegevens toch bezwaar maken tegen de vermelding van uw persoonlijke gegevens, dan verzoeken we u dit per email (gwvandennoort@hotmail.com) aan ons bekend te maken. Uw gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden.